Дисклеймер

 
ДИСКЛЕЙМЕР (Жауапкершілікті шектеу жөніндегі арыз):
Сайтта көрсетілген барлық ақпарат «Коммеск-Өмір СК» АҚ тиесілі. 
Ашылып көрсетілетін ақпараттағы барлық деректер пайдаланушыға көрсетілген немесе ұйғарымды түрде қандай да бір шектеусіз тек ақпараттық мақсатта «қаз-қалпында» беріледі, ресми ұсыныс мәртебесі жоқ.
«Коммеск-Өмір СК» АҚ берілетін қызметтер жөніндегі кез келген ақпарат, және өзге де ашылып көрсетілетін, соның ішінде «Коммеск-Өмір СК» АҚ сайтында жарияланған ақпарат «Коммеск-Өмір СК» АҚ жағынан кепілдік немесе міндеттеме ретінде қарастырыла алмайды және соңғы немесе бағалы ұсыныстар, оны қосымша деректерді жинау және ресми растайтын құжаттарды алу қажеттілігін босататын басқа мәліметтер ретінде пайдаланушымен түсіндіріле алмайды.
Сақтандыру өнімдерін ұсыну шарттары бойынша барлық ұсыныстар болжамды болып табылады, сондағы көрсетілгендер, соның ішінде тарифтер/франшиза өзгеруі мүмкін. 
 

Сілтемемен бөлісу: