«Коммеск-Өмiр» СК» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі туралы

туралы мәліметтер


Абдразаков Ельдар Советович


Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі көшбасшылық ұстанымын немесе басқа заңды тұлғаның басқа негізгі қызметін үйлестіретін табылатын заңды тұлғаның атауы

Басқарушылық ұстанымы аты

 

 

Өкілеттіктері мен жауапкершіліктерін туралы ақпарат

«Сентрас Секьюритиз» АҚ

Директорлар кеңесінің төрағасы

Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Қоғам жарғысында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

«Қазақстан қор биржасы» АҚ

Директорлар кеңесінің мүшесi

Өкiлеттiктердi жүзеге асырады және оның лауазымына сәйкес міндеттерді орындауға міндетті.

«Сентрас Иншуранс» Сақтандыру компаниясы» АҚ

Директорлар кеңесінің төрағасы

Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Қоғам жарғысында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

«Инвестиционная компания «Центрас-Капитал» ЖШҚ

Директорлар кеңесінің төрағасы

Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Қоғам жарғысында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

«Сентрас Капитал» ЖШС

Бас менеджері

Заңмен айқындалған Серіктестіктің қызметі туралы барлық мәселелер аға немесе қадағалау органдарының құзыреті шегінде болып табылмайтын жүзеге асырады, жарғысында немесе ережелер мен жалпы жиналыс қабылдаған басқа да құжаттар уәкілетті органның жалпы жиналысы жарғылық, заңға сәйкес, атқарушы органға берілетін оның айрықша құзыретіне жатпайды.

«Сентрас Инвест» ЖШС

Бас менеджері

Заңмен айқындалған Серіктестіктің қызметі туралы барлық мәселелер аға немесе қадағалау органдарының құзыреті шегінде болып табылмайтын жүзеге асырады, жарғысында немесе ережелер мен жалпы жиналыс қабылдаған басқа да құжаттар уәкілетті органның жалпы жиналысы жарғылық, заңға сәйкес, атқарушы органға берілетін оның айрықша құзыретіне жатпайды.

«Коммеск - Өмip» Сақтандыру компаниясы» АҚ

Директорлар кеңесінің төрағасы

Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Қоғам жарғысында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

Сілтемемен бөлісу: